Home » Contact Us

Wuhan Widoda Co., Ltd
Address:  A-2001A/F, ZhongNan International Building, No.946 Wuluo Road, Wuchang District, Wuhan, China
Zip Code: 430061
Tel: +86-27-878*-2022
Fax: +86-27-878*-4383
E-mail: wddinkjetinks@163.com

Inquire Form